Obrázek se obnovuje každé tři minuty a kamera se automaticky vrací na definovanou pozici.


Vstup na kameru s heslem

Další informace